:: Links ::
Schapman BVBA
Groen.net
Het weer BDB  

     

Productdossier: Mosbestrijding in gazon


Vele tuinliefhebbers stellen met lede ogen vast dat in het oorspronkelijk mooie gazon na enkele jaren het mos een steeds belangrijker plaats inneemt en dit ten nadele van het gras. Vaak wordt dit toegeschreven aan verzuring van de grond maar dit is lang niet altijd het geval. Er bestaan meerdere mossoorten en sommige groeien beter in een zuur milieu terwijl andere beter op een alkalische bodem gedijen. Wanneer de voorwaarden voor mosgroei beter zijn dan voor grassen, zal het mos uiteindelijk het gras verdringen. Mos krijgt mooie uitbreidingskansen op beschaduwde plaatsen die daardoor ook langer vochtig blijven en op plaatsen waar het water tijdelijk blijft staan. Een verdichte bodem is ook in het voordeel van het mos. Mede omdat mosgroei bij een lagere temperatuur bevoordeeld is ten opzichte van gras heeft men vooral een sterke uitbreiding van mos in het voorjaar en ook in het najaar. Een zachte winter is in vele gevallen de oorzaak van een sterke mosontwikkeling; terwijl er geen grasgroei is, ontwikkelt het mos nog verder.
Onder bomen en struiken is het zeer moeilijk de grasmat mosvrij te houden. Men kan eventueel de grasmat plaatselijk vervangen door bodembedekkers die schaduw verdragen zoals maagdenpalm en Pachysandra.

Als chemische bestrijdingsmiddelen vernoemen wij ijzersulfaat, die in verschillende meststoffen met mosbestrijdingsmiddelen voorkomen.

Bij toepassing van ijzersulfaat op het natte mos ziet men het resultaat reeds na enkele uren. Het voordeel ten opzichte van meststoffen met mosbestrijdingsmiddelen is dat het middel zeer plaatselijk kan toegediend worden en dus veel goedkoper is. Vermits ijzersulfaat zeer snel werkt kan men reeds na één dag corrigerend optreden voor plaatsen die men minder goed bestreden heeft of vergeten is. Ijzersulfaat heeft echter één groot nadeel. Bij aanraking met stenen of tegels geeft het roestkleurige vlekken. Men moet dus zeer voorzichtig te werk gaan en het product en het toepassingsmateriaal (gieter, sproeier, schoeisel) op het gazon houden of goed afspoelen. Het behandelde gedeelte van het gazon de eerste dagen niet belopen om te voorkomen dat het product via het schoeisel vlekken geeft op tegels en vloeren. Enkele dagen na toediening van het bestrijdingsmiddel, tracht men best het dode mos uit het gazon te kammen. Deze bewerking best uitvoeren bij groeiend en liefst vochtig weer zodat het gras spoedig kan herstellen. Een stikstofbemesting enkele dagen nadien zal er voor zorgen dat de grasmat er spoedig weer mooi uitziet. Het gunstigste ogenblik voor de bestrijding is bij het begin van de grasgroei, in de maanden maart-april. Men kan ijzersulfaat spuiten of strooien. Bij het spuiten 2.5 kg ijzersulfaat per are toedienen in 100 l water. Bij het strooien dezelfde hoeveelheid mengen met 3 delen grof, droog zand als draagstof. Mos is ook zeer gevoelig voor ammoniaksulfaat (toedienen aan 1.5 kg per are). Dezelfde toepassing kan men ook doen in oktober-november indien in het najaar nog mos aanwezig is. Een duurzaam effect is niet steeds mogelijk. Een verbetering van de groeiomstandigheden van het gras kan het effect wel verlengen.

 

Copyright Frank Debruyckere 2011-2015
Design & programmering - Tom Debruyckere